Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy

Niektoré z úloh na mesiac apríl

  • zápis do 1. ročníka, 3.4.2017 o 16:00
  • Testovanie 9-2017, 5.4.2017
  • Deň narcisov – zbierka „Liga proti rakovine“, 7.4.2017
  • futbalový zápas žiakov 1. stupňa - obvodové kolo - 20.4.2017 
  • týždeň environmentálnych aktivít, 21.- 28.4.2017
  • Kvíz čitateľskej gramotnosti, 24.4.2017
  • ¾ ročná hodnotiaca porada, 26.4. o 13.00
  • triedne ZRŠ   - konzultačné 15.30 – 17.00 hod., 26.4.2017
  • Noc čítania Biblie - 28. - 29.4.2017
  • zber papiera, 29.4.-15.5.2017

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

apríl - 1. stupeň -   Trojruža    - 2. ročník          otázky                 Priebežné vyhodnotenie

                               Z poľovníckej kapsy - 3. a 4. roč.   otázky      Priebežné vyhodnotenie

 

apríl - 2. stupeň- Michal Grondžák - Milly  - Ako sa do hory nevolá...

                             text1      text2      text3           otázky                  Priebežné vyhodnotenie


 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                

AKTUALITY

Premeny našej školy....  Foto

Jarná výzdoba školy...   Foto...

Rok čitateľskej gramotnosti v ZŠ s MŠ Hertník

     Čitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou človeka, ktorá mu umožňuje prijímať a spracovávať informácie z textu... Viac..

Futbalový zápas, obvodové kolo

    Dňa 20.4.2017 sa  konala obvodová súťaž v malom futbale žiakov prvého stupňa . V telocvični ZŠ s MŠ Hertník sa stretli najmladší futbalisti...Viac..

Deň narcisov

     Žiaci našej školy sa  7.4.2017 zapojili do zbierky Ligy proti rakovine. Aj takouto cestou chceme pomôcť v boji s tak neľahkou a zákernou chorobou. Viac..

Veľkonočné zdobenie obecnej vŕby     Foto...

 

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 25.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35