Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy

Niektoré z úloh na mesiac máj

 

                        - 12.5.2017 - výchovný koncert ZUŠ - I. stupeň

                        - 14.5.2017 - kultúrny program v KD- Deň matiek

                        - 22. - 26.5.2017 - plavecký výcvik žiakov 3. ročníka

                        - 24.5.2017 - Deň projektov (6. vyuč. hodina)    

                        - zber papiera, 29.4.-15.5.2017

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

máj - 1. stupeň -   Trojruža    - 2. ročník          otázky                 Priebežné vyhodnotenie

                          -   Ako Jožko Pletko zamuškoval všetko   - 3. a 4. roč.

                                                                                 3. a 4. roč.  - otázky     Priebežné vyhodnotenie

 


 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                         

AKTUALITY

Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany

Dňa 10.5.2017 sa v Bardejove  konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej obrany. Z našej školy sme pripravili a vyslali 4 – člennú hliadku.. Viac...

Deň matiek, kultúrny program                                                                                                                                                                                Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tento deň je špeciálny čas, kedy by sme mali vyjadriť mamám našu  lásku, ale aj vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  Viac...

Noc čítania Biblie   Foto...  

Týždeň environmentálnych aktivít

Žiaci našej školy neboli v týždni environmentálnych aktivít ľahostajní a odpovedali na volanie našej Zeme o pomoc. Deň Zeme oslávili týždňom aktivít..   Viac...

Ars poetica

Dňa 28.4.2017 sa v ZŠ Malcov uskutočnilo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy, ktorého sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Viac...

Premeny našej školy ... Foto...

 

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 20.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35