Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

 Úlohy na mesiac október:

  • 3.10.2016 -   Začiatok krúžkovej činnosti
  • 10.10.2016 - Svetový deň duševného zdravia
  • 12.10.2016 - Exkurzia do Vojenského múzea vo Svidníku (žiaci 9.A)
  • 16.10.2016 - Svetový deň výživy
  • 19.10.2016 - Kultúrne vystúpenie v KD Hertník ( 11:00)
  • 24.10.2016 - Medzinárodný deň školských knižníc
  •                    Ľudové remeslá a tradície ( tvorivé dielne)
  • 28.10.- 31. 10. 2016 - Jesenné prázdniny

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Exkurzia na Dukle

6.októbra si v kalendári pripomíname najväčšiu bitku druhej svetovej vojny na našom území Karpatsko - dukliansku operáciu.  Viac...

Európska noc výskumníkov 2016 - Košice

30.septembra 2016 sa naši žiaci zúčastnili výročného desiateho ročníka festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa konal v priestoroch OC Optima Košice. Viac...

Deň mlieka

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Viac...

 

                              

 

                                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 19.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35