Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy

Niektoré z úloh na mesiac marec

6. - 10.3.2017  - jarné prázdniny

13.3.2017 - školské kolo HK

14. a 15.3.2017 - Pytagoriáda, okresné kolo

18.3.2017 -  Svetový deň vody

- aktivity k Mesiacu knihy

20. - 25.3.2017 - Týždeň hlasného čítania (I. st.)

Kvíz - čitateľská gramotnosť

20.3.2017 - Matematický klokan

Príprava na testovanie deviatakov "TESTOVANIE 9 "

22.3.2017 - Deň otvorených dverí

 

TESTOVANIE 9   2017      príloha1   príloha2  príloha3

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční 3.4.2017 o 16.00 hod. v budove ZŠ. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

marec- 1. stupeň - Ľ.Podjavorinská - Už ho vezú   - 2.roč.         Priebežné vyhodnotenie

                                Čenkovej deti - 3. a 4. roč.

 

marec- 2. stupeň- Thomas Brezina - Kto škrieka v prázdnej klieke?  - text1   text2   text3  text4 text5    text6     otázky        Priebežné vyhodnotenie

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

AKTUALITY

Deň otvorených dverí...  Foto...

Poľovníci a príroda očami detí

Aj tohto roku sa naši žiaci zapojili do okresnej súťaže Poľovníci a príroda očami detí. Spomedzi mnohých výtvarných prác porotu zaujali aj tie naše. Viac...

Hviezdoslavov Kubín           28.2.2017 sa uskutočnila obvodová súťaž umeleckého prednesu poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.V jednej z našich tried sa zišli tí najlepší recitátori...Viac...

ŠKOLSKÝ PLES                Dňa 2.2.2017 sa kultúrny dom v Hertníku zaplnil  nádhernými róbami, oblekmi či  motýlikmi.  Do krásne vyzdobenej sály s nadšením vstúpili žiaci našej základnej školy spolu s ich pedagógmi...    Viac...    Foto...       Video - úvodný tanec

KARNEVAL         Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Dňa 2.2.2017 sa deti materskej školy spolu so žiakmi prvého  stupňa predviedli v tých najkrajších maskách.  Viac...    Foto...

 

 

                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 23.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35