Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

 Úlohy na mesiac december:

  • 1.12.2016 - Svetový deň boja proti AIDS
  • 7.- 8. 12.2016 - školské kolo Pytagoriády
  • 10.12.2016 - Deň ľudských práv
  • Šaliansky Maťko, školská súťaž v prednese povestí
  • 18.12.2016 - vianočný program pre obec
  • 21.12.2016 - vianočný program pre ZŠ
  • 23.12.-5.1.2017 - vianočné prázdniny
  • 29.12.-30.12.2016 - preplácanie dopravného žiakov

                    

november - 1. stupeň - Danka a Janka    Čenkovej deti
november - 2. stupeň - Gabriela Majtaníková: Imidž je nanič- text1    text2    text3   otázky

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

iBobor

Aj tento rok naši žiaci riešili úlohy online informatickej súťaže iBobor. Bol to už jubilejný 10. ročník a celkovo sa súťaže zúčastnilo 55 žiakov 2. – 9. ročníka. Viac...

Exkurzia  do Hvezdárne a planetária v Prešove

    Jedným z najzaujímavejších podujatí, ktoré absolvujú žiaci I. stupňa našej školy, je nepochybne návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove. Viac... 

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám sme začali rozhlasovou reláciou a rozdaní modrých stužiek na veľkej prestávke. Modrá stuha ako symbol toho.. Viac... 

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo  školské  kolo olympiády z anglického jazyka. V jazykovej učebni sa zišli žiaci 6. až 9. ročníkov. Viac... 

 

 

                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35