Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

              Prajeme Vám krásny, šťastný, spokojný a úspešný nový rok.

Niektoré z úloh na mesiac február

2.2.2017 - karneval žiakov I. stupňa a MŠ (9.00 - 12.00)

2.2.2017 - školský ples žiakov II. stupňa (16:00)

3.2.2017 - polročné prázdniny

14.2.2017 - Valentínske posedenie

Príprava na testovanie deviatakov "TESTOVANIE 9 "

február- 1. stupeň - Rozprávky o psíčkovi a mačičke  - 2.roč.         Priebežné vyhodnotenie

                                Čenkovej deti - 3. a 4. roč.

 

február- 2. stupeň- Marcela Jiříčková - Idylka  - text1   text2      otázky  Priebežné vyhodnotenie

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

AKTUALITY

 

ŠKOLSKÝ PLES      Foto...       Video - úvodný tanec

KARNEVAL Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Dňa 2.2.2017 sa deti materskej školy spolu so žiakmi prvého  stupňa predviedli v tých najkrajších maskách.  Viac...    Foto...

Lyžiarsky výcvik siedmakov na Drienici 

V dňoch 22. – 26. 1. 2017 sa žiaci 7. roč.  ZŠ s MŠ Hertník zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Drienici. Za vydareného počasia a snehových podmienok si žiaci pod vedením inštruktoriek Mgr. Katanikovej a Mgr. Mlynárovej osvojili základy lyžovania. Viac...   Foto...

Aktivity žiakov na krúžku šikovných rúk Foto...

Nezabudnuteľné zážitky žiakov biblického krúžku na Hrebienku   Foto...

Aktivity na snehu žiakov zdravotníckeho krúžku  Foto...

 

 

                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 16.2.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35