Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

 Všetkým žiakom a pedagógom prajeme 

príjemné prežitie letných prázdnin a dovolenky, hlavne veľa slnka a oddychu.               

 

 


 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/16

A je tu záver školského roka a s ním  tradičné slávnostné ukončenie spojené s vyhodnotením školských súťaží, aktivít a rozlúčkou deviatakov. Viac

Nezabudnuteľný týždeň v Tatrách

      Akoby šibnutím čarovného prútika sa naši žiaci I. stupňa ZŠ s MŠ Hertník ocitli v lone čarokrásnych Tatier. V dňoch 13.-17.6.2016 nás privítala Tatranská Lomnica, aby sme tu mohli stráviť krásnych 5 dní v škole v prírode. Viac

Prírodovedný trojboj

Dňa 25.mája 2016 sa uskutočnil už tretí ročník súťaže Prírodovedný trojboj. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, logická hádanka, či skladanie puzzle .. Viac

                              

 

                                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:16.8.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35